MB Autodiely

Pravotice 143, 95635
IČO: 50699661, DIČ: 1121262934

Adresa:
Pravotice 143, 95635 Pravotice

Tel: 0910 129 229
mail: shop@mbautodiely.sk
Bankové spojenie: SK68 7500 0000 0040 2865 9470 ČSOB

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1

odbor technickej kontroly výrobkov
a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685
e-mail: tn@soi.sk

To top